Historik Skivorna Galleriet Aktuellt Video Media Första sidan
Vi finns på Facebook

The Sounds

The Sounds var ett finländskt gitarr-/pop-band vars kändaste skivinspelning Emma spelades in i januari 1963. Bandets sammansättning ändrades flere gånger under den tid det verkade under åren 1963-1965, men i den ursprungliga sammansättningen ingick sologitarristen Henrik Granö, rytmgitarristen Bobi Söderblom, basisten Peter Ekman och batteristen Johnny Liebkind.

 

De olika skedena

The Sounds torde vara det mest betydande gitarrbandet som fungerade som förebild till otaliga samtida band i Finland. Bandets sologitarrist Henrik Granö som hade en klassisk bakgrund som violinist, var genrens den tida odiskutabla etta och nådde i sina bästa stunder upp till samma nivå som britten, The Shadows gitarristen, Hank B Marvin. The Sounds skivinspelningar som tex Emma och Lonely Guitar av årgång 1963 är idag sin genres klassiker. Bandets inspelning Mandschurian Beat är så vitt man vet den första finländska skivinspelningen som nådde upp till en försäljning på flere hundra tusen exemplar utomlands, i detta fall Japan. Senare blev The Sounds också kända som kompgrupp till den ursprungliga batteristen Johnny Liebkind, då han etablerade sig som sångsolist. The Sounds verksamhet avslutades tillsvidare år 1965.

The Sounds föddes på hösten 1961 då fyra ungdomar - Henrik Granö, Bobi Söderblom, Peter Ekman och Johnny Liebkind - inspirerade av gitarrmusik slog sig ihop. Sitt första framträdande hade bandet på hösten följande år och i januari 1963 fick de också göra sin första single som innehöll Emma/Mandschurian Beat (Fontana). Sologitarristen Henrik Granö var då endast 15 år gammal. Skivan kom i handeln i februari 1963 och i april figurerade den redan i toppen på listorna. Fyrklövern publicerade i suget efter den framgångsrika första skivan ännu ett par liknande skivor, Kulkuri och Troika samt Muurari och Lonely Guitar. Den sistnämnda fick legendstatus. Styckena är kända folkmusikstycken arrangerade enligt det nya ungdomsmodet i twisttakt. The Sounds turnerade under sommaren 1963 i så gott som samtliga städer i Finland. Bandet och Musik Fazer, som var dess skivbolag, tvistade senare om skivmaterialet. Opublicerat skivmaterial från 1963 hittades ännu år 2009. Till samma serie, dvs material som bandet ratat, hörde även i januari 1963 inspelade Golden Earrings/Night Run (Fontana) vilka först senare publicerades av skivbolaget.

Sammansättningen förändrades första gången på sensommaren 1963 då Bobi Söderblom lämnade bandet. Han ersattes för en kort tid av Timo Puustinen som dock fick överlämna sin plats redan i oktober samma år till bröderna Raittinen, Jussi och Eero. Bandets i december 1963 inspelade single Hei Tytöt/Kaipaan Sua (Fontana) var den första skivan av ett finländskt gitarrband som innehöll sång.

På sommaren 1964 ersattes bröderna Raittinen av pianisten Esa Helasvuo, som gömde sig under pseudonymen Dave Sinner, och batteristen Martin Brushane. I detta sammanhang blev Johnny Liebkind, som hade publicerat sin första single Hymyhuulet (Scandia), bandets vokalist. I maj bandades ännu under namnat The Hounds de till finska översatta Beatles låtarna Hän Sinun On (She Loves You) och Kun Hänet Nähdä Sain (I Saw Her Standing There). Dessa efterföljdes av Roll Over Bach och Baby Elephant Walk (Scandia), av vilka den förstnämnda var bandets egen Bach-inspirerade komposition.Den i slutet av 1964 inspelade men först på följande års sida publicerade Sauna-Stomp (Scandia) var i själva verket Hopkins' "Teen Scene". Genast härefter följde kombinationen Lonely Avenua/Be-Bop A-Lula (Scandia). Efter senare hälften av 60 talet bandade man under namnet Johnny & The Sounds. Ur denna produktion lönar det sig att lyfta fram den i juni 1965 inspelade Tunti Vain (Scandia) som rönte stor uppskattning.

Johnny Liebkinds och The Sounds sista gemensamma skivinspelning blev Öisin Vain Valvon/Itke Siis Siitä Viis (Scandia) i oktober 1965: Tekniskt sett anses denna inspelning höra till bandets bästa. Gitarrmusikens bästa dagar var vid dethär laget oåterkalleligt över.

Till historien hör ännu en speciell epilog, då det i The Sounds namn som beställningsverk för Japan gjordes kompletterande inspelningar för att få ett komplett LP material. Inspelningarna med delvis främmande musiker når inte upp till The Sounds höga musikaliska nivå. En del av det ursprungliga materialet publicerades i den uppgående solens land som singlar redan år 1963 och sedan med det kompletterande materialet som LP:n The Sounds Best Album (Philips). Denna LP publicerades tjugu år senare även i Finland under namnet The Sounds (Finnlevy). The Sounds skivor har förutom i Japan även getts ut i bl.a. Syd-Korea, Italien och Frankrike.

I medlet av 2000-talet började de ursprungliga bandmedlemmarna igen spela tillsammans. Liebkind var närvarande men ville varken spela eller sjunga varför spelandet fortskred utan batterist. Efter sommaren 2010 lämnade Liebkind sällskapet och Wille Granö kom in som bandets nya batterist. Med denna sammansättning fortsätter verksamheten,dvs Henrik Granö på sologitarr, Bobi Söderblom på rytmgitarr, Peter Ekman på basgitarr och Wille Granö på trummor.

Vid årsskiftet 2010-2011 ombads Finlands första rock-kung Rock Jerry årgång 1959, alias Kaj Järnström, att ansluta sig till bandet som sångsolist. År 1962 hade redan ett försök till samarbete gjorts så det var naturligt att erbjudandet gick till Rock Jerry. Bandetsorganist/pianist från åren 1964-1965 Esa Helasvuo kom med igen och därefter har man i mån av möjlighet uppträtt som sextett under namnet Rock Jerry & The Sounds.

På våren 2014 lämnade Henrik Granö gruppen och ersattes av den erfarna och skickliga gitarristen Erkki Sutela.

På försommaren 2016 lämnade Wille Granö Sounds i bästa samförstånd för att fortsätta med sina egna musikprojekt. Som ny batterist engagerades Jomme Kettunen som har en lång musikerbana bakom sig.

På våren 2018 lämnade Kaj Järnström alias Rock Jerry bandet i samförstånd och The Sounds fortsätter tillsvidare som ett rent instrumental band med sammansättningen Erkki Sutela, Bobi Söderblom, Esa Helasvuo, Jomme Kettunen och Peter Ekman.

Från början av år 2019 koncentrerar sig Erkki Sutela på The Oldies och Dannys bakgrundsband. I hans ställe knöts Jan-Erik Saine som studerat i Pop & Jazz konservatoriet till bandet. Han har erfarenhet ifrån flere gitarrband bl.a. The Sleepwalkers och The Crescents. Han har även verkat som lärare i gitarrspel.

Samtidigt önskade bandets grundande medlem Bobi Söderblom stiga åt sidan och i hans ställe knöts Ave Lönnfors till bandet. Han har en lång historia inom finländsk popmusik i bl.a The Scaffolds, The Boys, The First, Frankies, Lemon och The Diamonds. I och med detta fick bandet igen en meriterad sångsolist.

Följande personer har spelat i The Sounds: Henrik Granö, Bobi Söderblom, Johnny Liebkind, Kaj Järnström alias Rock Jerry, Timo Puustinen, Eero Raiittinen, Jussi Raittinen, Martin Brushane, Ronnie Österberg, Wille Granö och Erkki Sutela.
The Sounds i Finland registrerade varumärke nr. 253092
The Sounds i Finland registrerade varumärke nr. 253092

 

Källa: Wikipedia & The Sounds
Web design: T. Söderberg